Alekszandr Szergejevics Puskin: Háború
Fotó: Wikipedia / Vadim Indeikin
Alekszandr Szergejevics Puskin: Háború

Hát végre! Háború! Lobog
Szent zászlaja a harci dicsnek!
És vér folyik, és jő a bosszúünnep;
És felsivítanak köröttem a golyók.
A harcmezőn majd szomjú lelkem’
Ezernyi élmény tölti el! 
A vad roham a sáncok ellen,
A riadók, a kardzörej,
S harcos, vezér, csaták tüzében
Hogy hullik, hogyha halni kell.
A hősi énekek varázsa
Szendergő múzsámat felrázza.
Új lesz minden nekem: a sátrak, őrködők,
Az ellenség tüze, a vad fohászok,
És dob pereg, gránát süvít, tarack dörög,
Én pedig a halálra várok.
Vajh ébred bennem vak dicsőségakarat,
És szomjú halni-vágy, a hősök harci láza?
S fejemre jut vajon kettős babérfonat?
Vagy végzetem ítél sötét örök halálra?
És elpusztul velem minden: ifjú remény,
A szív nemes tüze, törekvés nagyszerűre?
A testvér és barát emléke, szép erény,
S az alkotói gond, a készülés a műre?
És ó, te, szerelem!... De hát a vad csaták,                                  
A harc, a küzdelem, a hírnév harsogása
Nem nyomja el szokott gondolatim raját?
Szívem a kétség mérge rágja:
Nyugalmam nem lelem, elszáll a kedv hamar,
S nyomasztó csüggedés kárhoztat bénaságra…
Hát hol marad a csatazaj?
Az első ütközet miért várat magára?

*

A vers eredeti címe: Война.

A vers szerzőjéről
Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837)

Orosz költő, író, drámaíró.

A fordítóról
Soproni András (1942)

Műfordító. Oroszból és angolból fordít, főleg prózát. Joszif Brodszkij Karácsonyi versek (2021) és Puskin Szabadság árva magvetője (2022) című kötete után most Lermontov költészetének átültetése foglalkoztatja.

Kapcsolódó
Alekszandr Szergejevics Puskin versei
Alekszandr Szergejevics Puskin szerelmes versei
Színe és visszája (Puskin szerelmes verseihez)
Soproni András (1942) | 2021.08.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin: Az emlékművemet nem kézzel állítottam
A démonokkal táncoló próféta (Alekszandr Szergejevics Puskin: Szabadság árva magvetője)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.04.13.
„Úri passziónak indult” (beszélgetés Soproni Andrással Puskin és Lermontov fordításáról)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.07.13.