Adatvédelmi nyilatkozat

Az 1749 Online Világirodalmi Magazin portál (a továbbiakban: 1749) képi és szöveges tartalmának vagy ezek elemeinek felhasználására az alábbi szabályok vonatkoznak.


A portál tartalmának minden típusú szerzői-, illetve vagyonkezelői jogából fakadó jogaival – eltérő megjelölés hiányában – a Petőfi Irodalmi Ügynökség (a továbbiakban: PIÜ) rendelkezik. A PIÜ, illetve a szerzői jogok tulajdonosának kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásának engedélyezésére.


A honlap képi vagy szöveges tartalmának vagy ezek elemeinek felhasználása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint történhet. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem sérti meg a PIÜ vagy más elektronikus tartalmához fűződő jogát.


A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét a PIÜ és az 1749 nevére utalással.


A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a PIÜ engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a tartalom rendes felhasználására, és indokolatlanul nem károsítja a PIÜ vagy más harmadik személy jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.


Magáncélra bárki készíthet a honlap tartalmáról másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.


A célnak megfelelő módon és mértékig saját célra, valamint – vállalkozási tevékenységen kívüli – belső intézményi célra is készíthető másolat, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és tudományos kutatáshoz szükséges.


A szabad felhasználás eseteit kivéve a képi anyagokra a felhasználási engedélyt felhasználási szerződéssel a Petőfi Irodalmi Ügynökség vonatkozó részlegének vezetője adja meg.


A PIÜ nem vállal felelősséget azért, hogy az 1749 oldalán nyilvánosságra hozott tartalom felhasználása érinti a PIÜ-n kívüli harmadik fél jogát. Ebben az esetben a felhasználónak kötelessége a művek felhasználására a valamennyi jogtulajdonostól engedélyt kérni.


A portálra való hivatkozások (ugrópontok) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban a PIÜ fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.


A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.