Alekszandr Szergejevics Puskin: Az emlékművemet nem kézzel állítottam
Fotó: pixabay / oraswet
Alekszandr Szergejevics Puskin: Az emlékművemet nem kézzel állítottam

Exegi monumentum

Az emlékművemet nem kézzel állítottam.
A fű be nem növi a nép útját oda.
Magasbra tör feje, a büszke, hajthatatlan,
Mint Sándor gránitoszlopa.
 
Végleg meg nem halok - a lírámban a lelkem
Tovább fog élni, mint e hitvány porhüvely,
Dicső marad nevem, amíg a Mindenekben
Akad költő számára hely.
 
A hírem zengi majd Oroszhon széle-hossza,
Nevem megismeri száz népe, nemzete,
A büszke szláv, a finn, Tunguz-föld vad lakója,
S a sztyeppe kalmük gyermeke.

A nép szeretni fog, tudom, sokáig engem,
Mert ébresztett dalom nemes érzelmeket,
Kegyetlen korban is a Szabadságról zengtem,
S védtem az elesetteket.
 
Isten parancsszavát, ó, múzsám, megfogadjad.
A rossz szótól ne félj, babért ne követelj.
Dicséret, rágalom? - egykedvű szívvel hallgasd,
S az ostobával ne perelj.

*

A vers eredeti megjelenési helye: А. С. Пушкин: Полное собрание сочинений в десяти томах, издание третье, Москва, 1963, том третий, стр. 373.

A vers szerzőjéről
Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837)

Orosz költő, író, drámaíró.

A fordítóról
Soproni András (1942)

Műfordító. Oroszból és angolból fordít, főleg prózát, de kedvtelésből verseket is - kötetben: Joszif Brodszkij Karácsonyi versek (2021) és Puskin Szabadság árva magvetője (2022).

Kapcsolódó
Alekszandr Szergejevics Puskin szerelmes versei
Színe és visszája (Puskin szerelmes verseihez)
Soproni András (1942) | 2021.08.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin versei
Puskin és a puskapor szaga
Soproni András (1942) | 2021.03.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin: Háború
Alekszandr Szergejevics Puskin: Oroszország rágalmazóihoz
Kinek mit mond a Kreml és Praga? (Egy Puskin-versről)
Soproni András (1942) | 2021.01.04.
A démonokkal táncoló próféta (Alekszandr Szergejevics Puskin: Szabadság árva magvetője)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.04.13.
„Úri passziónak indult” (beszélgetés Soproni Andrással Puskin és Lermontov fordításáról)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.07.13.
A versritmus átültethetőségéről
Soproni András (1942) | 2024.07.17.