Victor Segalen (1878-1919)
Victor Segalen: Távolról
Victor Segalen: Távolról
Victor Segalen verse Kiss Marcell fordításában.
Victor Segalen: Hű árulás
Victor Segalen: Hű árulás
A francia költő, Victor Segalen verse Kiss Marcell fordításában.