Sara Ventroni (1974)
Sara Ventroni: Képzelj el egy hajótörést
Sara Ventroni: Képzelj el egy hajótörést
Sara Ventroni újabb verse Kerber Balázs fordításában.
Sara Ventroni: (1974)
Sara Ventroni: (1974)
Sara Ventroni újabb verse Kerber Balázs fordításában.
Sara Ventroni: La danse: Burnt Norton-variáció
Sara Ventroni: La danse: Burnt Norton-variáció
Sara Ventroni verse Kerber Balázs fordításában.