Rainer Maria Rilke: Narcissus
Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock
Rainer Maria Rilke: Narcissus

Ez hát: ez száll el rólam s leng felül
a légben, amíg a ligetet érzem –
könnyen leválik s elidegenül,
ragyog: nem úszik semmi ellenében.

Hát ez hámlik le rólam szüntelen –   
nem tágítok, csak várok, elidőzöm…
de zsibong, lázad minden peremem,
elzuhan tőlem, – elszáll, hogy legyőzzön.

Kár aludnom. Semmi nem köt eléggé. 
Laza közép, – gyenge bennem a mag,
olvad gyümölcs húsom. Szétlövellné,
repedjen rólam minden héjazat.

Ami ott megfogan, s mint én, olyan,
s szétsírt jelekkel az egekre reszket:
az tán egy nő szívében megszülethet
így, belül; de nekem kár, hasztalan

vágynom rá, hiába is udvaroltam.
Most reng a víz részvétlen, hallgatag,
szétszórt síkján, s én bámulhatom hosszan
gyászos rózsa-koszorúim alatt. 

De ott nem szeretik. Nincs benne ott
lenn semmi, csak ledőlt kövek nyugalma –
s én nézhetem belül a bánatot.
Ezt látta bennem egy női pupilla?

Álmában így lett tán édes és érett
rettegés? Már érzem, övé vagyok.
S félek, ha látásom mélyére érek,
azt hihetném, hogy halálos vagyok.

1913. április, Párizs

*

A vers eredeti címe: Narziss.

(„… belül a bánatot”: Lou Andreas-Salomé azt írja: „Gondoljuk meg, hogy a legenda Narcissusa nem mesterséges tükör előtt áll, hanem a Természet tükre előtt: lehet, nem csak önmagát pillantja meg a vízben, hanem önmagát mint a mindenséget… Valóban, tekintetében az elragadtatáson túl nem jelenik-e meg a melankólia is?” Ott azonban a szomorúságot az énvesztés motiválja, nem a mindennel fennálló kapcsolat elvesztése.) (A német kiadás jegyzete)

1913. (KA 2/56; 2/478-479)

A vers 4-6. szakaszának első változata:

Most, akár egy álom, ott összegyűlik,
felfele reszket, könnyes jelet ad,
s fájva kéri a patak mély erőit:
legyen lenn hozzám hasonló alak.
S hasonlít is, igen. Nők látnak engem
így, ilyen a szemöldök és a száj:
ha rám néztek, így láttak szerelemben…
de most elillant, és csak vár és áll
a közömbös vízen: ők szeretik,
de engem nem szeretnek. Gyűrt hullámait
részvétlen tófenéknek  

 (KA 2/478; SW 2/393)

A vers szerzőjéről
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Osztrák költő. 

A fordítóról
Báthori Csaba (1956)

Költő, műfordító, esszéista, irodalomtörténész.

Kapcsolódó
Rainer Maria Rilke és Stefan Zweig levélváltása
Rainer Maria Rilke versei
Rainer Maria Rilke versei
„Nem mondanám, hogy érte disszidáltam, de meglehet” (beszélgetés Báthori Csabával Rainer Maria Rilkéről, 1. rész)
Halmai Tamás (1975) | 2023.11.18.
„A magány megmenthet az élethazugságtól” (beszélgetés Báthori Csabával Rainer Maria Rilkéről, 2. rész)
Halmai Tamás (1975) | 2023.11.24.
„Rilke hagyatéka nemcsak kincsesbánya, de meddőhányó is” (Beszélgetés Báthori Csabával Rainer Maria Rilkéről, 3. rész)
Halmai Tamás (1975) | 2023.12.02.