Jaroslav Vrchlický (1853-1912)
Jaroslav Vrchlický: Baudelaire
Jaroslav Vrchlický: Baudelaire
A cseh költő, Jaroslav Vrchlický verse Vörös István fordításában.
Jaroslav Vrchlický: A szerelem filozófiája
Jaroslav Vrchlický: A szerelem filozófiája
Jaroslav Vrchlický újabb verse Vörös István fordításában.
Jaroslav Vrchlický: Ballada úrnőm hajáról
Jaroslav Vrchlický: Ballada úrnőm hajáról
Jaroslav Vrchlický újabb verse Vörös István fordításában.
Jaroslav Vrchlický: Esti pantum
Jaroslav Vrchlický: Esti pantum
A cseh költő, Jaroslav Vrchlický verse Vörös István fordításában.