Jan Němec (1981)
Jan Němec: A vészhívó gomb
Jan Němec: A vészhívó gomb
Jan Němec prózája Juhászné Hahn Zsuzsanna fordításában. A szöveg angol nyelven a The Continental Literary Magazine-ban olvasható.