Misima Jukio / Johnny Cash
Fotó: https://www.flickr.com/
Misima Jukio / Johnny Cash

Nagyanyám azzal az ürüggyel, hogy emeleten veszélyes gyereket nevelni, a negyvenkilencedik napon kirántott anyám karjai közül. Az ágyamat betették nagyanyám betegszobájába, amelynek ajtaja-ablaka mindig csukva volt, és ebben a betegség- és öregszagban nevelkedtem, az ő betegágya mellett.

Misima Jukio: Egy maszk vallomásai (Gy. Horváth László fordítása)