Ésaiás/Szabados György
Fotó: https://unsplash.com,marqquin
Ésaiás/Szabados György

„És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról”

Ésaiás Könyve 6. 6. (Károli Gáspár fordítása)