Amiről a művészek beszélnek (Marina Abramović: Aki átment a falon)
Fotó: amazon.com
Amiről a művészek beszélnek (Marina Abramović: Aki átment a falon)

Simon Bettina a Book Pool következő részében Marina Abramović önéletrajzi könyvéről és a klasszikusnak számító performanszok leírhatóságáról, illetve az újrajátszás lehetőségéről ír.

„Egy kép leírását az egész kultúra állítja elő, az pedig mindig zártkörű, szigorúbban fogalmazva, személyes, mint egy magánzárka.”
Németh Gábor

Marina Abramović neve minden bizonnyal azért cseng ismerősen a szélesebb közönség – és nemcsak a kortárs művészet iránt érdeklődők – számára, mert művészetével sikerül zavart keltenie. Arra a zavarra gondolok, amit Edgar Wind hiányol a modern művészetből. Bár az 1971-ben elhunyt Wind nem ismerhette Abramovićot, aki első performanszát 1973-ban tartotta, a tömegkultúráról és a művészet sikerességéről szóló gondolatai relevánsnak bizonyulnak az egyik legsikeresebb kortárs művész életművének értelmezésekor. Aki átment a falon című önéletrajzában olvasható élettörténet és az azokkal szorosan összefonódó ars poetica a zavarkeltés különböző formáit tárja fel. Ezt láthatjuk a következő részletben is, amelyben Abramović röviden összefoglalja legfontosabb művészeti elveit: „Jugoszlávia volt az oka, elegem lett az esztétikai feltételezésből, miszerint a művészetnek szépnek kell lennie. A családom barátainak olyan festményei voltak, amelyek illettek a szőnyeghez és a bútorhoz, én viszont az egész dekorativitásra törekvést marhaságnak tartottam. Amióta csak művészettel kezdtem foglalkozni, kizárólag a tartalommal törődtem, vagyis azzal, hogy egy adott munka mit jelent. (…) Meggyőződésemmé kezdett válni, hogy a művészetnek meg kell tudni jósolnia a jövőt. Ha a művészet csak politikai, olyanná válik, mint az újság, egyszer használatossá, tegnapi hírré. Csakis a tartalom ad hosszú életet a művészetnek, s ily módon a társadalom azt használja belőle, amire az adott időben szüksége van.” (84.)

A német származású brit művészettörténész 1960-ban a BBC felkérésére tartott hat rádióelőadása a Művészet és anarchia című kötetben jelent meg 1963-ban, magyarul pedig 1990-ben, Turai Hedvig fordításában. A könyv fő témája a közönség és a művészet viszonya, melyet Wind felszínesnek lát és amellett érvel, hogy a művészet egyaránt megközelíthetetlen a műkedvelő befogadó és a professzionális néző, vagyis a kritikus számára. Hevesen bírálja a korszak új jelenségét, a tömegkultúrát: „A művészet népszerűsítésével nem az a baj, hogy túl sok embert szolgál, hanem hogy rosszul szolgálja őket.”[1] Összehasonlítva az újkori művészettel, arra az eredményre jut, hogy háromszáz évvel korábban a művész közvetlen és élénk kapcsolatban állt a közönséggel, míg napjaink művészetében kialakult egy áthidalásra váró távolság. „[V]alamennyien nyugodtan alhatunk ilyen-olyan lakásunkban, a művészet már nem zavar. Főleg, ha jelen sincs. (…) Mit sem kockáztatva, akár rajonghatunk is a művészetért, mert felszabadultan – személyes érintettség nélkül – élvezzük alkotásait, ezeket a szépséges haszontalanságokat, amelyek nem bolygatják meg gondolkodásunk, érzelmeink és vágyaink bevált sémáit.” – tolmácsolja Wind megállapításait Wessely Anna szociológus-művészettörténész a kötetről írt recenziójában.[2] Edgar Windnek a rádióelőadásaikor ismernie kellett a konceptuális művészetet, így az a kritika, amit megfogalmaz,[3] kétségkívül azokra a művészeti gyakorlatokra (is) vonatkozik, amelyekhez Abramović performanszai kapcsolódnak a hetvenes évektől kezdődően egészen napjainkig.

A szerbiai születésű, régóta Amerikában élő, és a világ számos pontján megfordult performanszművész életművében éppen azok a fogalmak a lefontosabbak, amelyeket Wind is használ: jelenlét, közönség és személyes érintettség. A „jelenlét” kapcsán eszünkbe juthat például újabb művei közül a 2010-ben megtartott The Artist is Present performansz a New York-i MoMA előcsarnokában, ahol a látogatók leülhettek a művésszel szembe. A három hónapon át tartó performansz kiemelkedően magas látogatószámot eredményezett. Abramović 2016-ban angol nyelven kiadott önéletrajza, amely magyarul tavaly jelent meg, a művész életének és művészetének összeolvadását kronologikusan tárja az olvasó elé. Hasonló élményre számít a memoár olvasója is, mint az a 750 ezer látogató, aki egy asztalhoz ült vele. Két évvel később megjelent angol nyelven egy újabb könyv, amely Marina Abramović 1960 és 2014 között született írásait, naplóját és a verseit gyűjti össze. Ez a kötet több újdonsággal szolgálhat, és még a művész alakját is képes lehet megjeleníteni az olvasónak. Az Aki átment a falon azokat a történeteket és gondolatokat foglalja össze Abramovićról, amiket már máshol is olvashattunk. Nem feltétlenül okoz gondot az ismétlés. Sokkal kényelmesebb egy könyvet kézbe venni, mint a rengeteg interjút felkutatni. Tatai Erzsébet művészettörténész szerint hiánypótló műnek számít az Aki átment a falon, mert azok számára, akiknek nincs alkalma élőben látni Abramović performanszait, a könyv „egész” mivolta feloldhatóvá teszi az ellentmondást, hogy Abramović művészete éppen a jelenlétre épül.[4]

Az említett 2010-es performansza óta született művei azonban erősen vitatottak, és problematikusnak találják a kritikusok a klasszikusnak számító műveinek újrajátszásait is. Tatai Erzsébet a néhány évvel ezelőtt megrendezett belgrádi Abramović-életműkiállítás kapcsán fogalmazza meg, hogy az egyik híres, hetvenes években Ulayjal közösen bemutatott performanszának újrajátszása nehezen értelmezhető a megváltozott kontextusban. Az eredeti performanszban 1977-ben a szerzőpáros meztelenül áll egymással szemben a bolognai Galleria Comunale d’Arte Moderna főbejáratánál, és a látogatók kénytelenek átpréselni magukat közöttük, hogy bejussanak az ott megrendezett nemzetközi performanszfesztiválra. A megváltozott kontextus egyrészt arra vonatkozik, hogy a fiatal performanszművészek nem a múzeum főbejáratánál álltak, hanem a kiállítótéren belül, így nem kényszerítették részvételre a látogatót, ezáltal nem tudták megismételni az eredeti performansz egy nagyon fontos gesztusát sem. A kontextus másrészt azért is különbözött az eredetitől, mert a meztelenség is mást jelent, mint a mű keletkezésekor. Tatai jogosan rója fel, hogy az eredetihez képest nem nyújt élményt az újrajátszott Imponderabilia. De vajon kinek jár a kritikai észrevétel? A szerzőnek, vagy a kiállítás rendezőinek? Az imponderabilia latin szó mellett az Idegen szavak gyűjteményében a következő meghatározást olvashatjuk: megfoghatatlan, ténylegesen nem mérhető dolog, hatás; végtelenül finom különbség. Performansz és a performansz képszerű emléke között a különbség nagyobb annál, hogy jóindulatból észrevétlenül hagyhassuk. Ebben az esetben ugyanis éppen az a „zavar” tűnik el, amit Wind megkövetelt a jövő művészetétől, és ami Abramović performanszainak is legfőbb jellemzője.

Nem feltétlenül Marina Abramovićhoz kell fordulnunk tehát, ha szeretnénk valami újat megtudni a művészetéről. Ebben a könyvben a performanszok történetei az ötlettől kezdődően a megvalósításukig összefonódnak az életrajzi történetekkel. Ezt nemcsak abban érvényesül, hogy a Abramović a gyerekkori élményeiből vezeti le – rendkívül részletetesen – a művészeti elveit, hanem mindezt kiegészítik a személyes fotók is, amelyek szintén hatással vannak a performanszok dokumentációfelvételeire. Az Ulayjal közös, fent említett performanszuk leírása előtti oldalakon például egy szintén meztelen felvételt láthatunk a párról, amin összebújva fekszenek a lakókocsiban, ahol éltek. Amikor egy szerző a művészetéről beszélve az életéről mesél, a művek értelmezési lehetőségeinek leszűkítésével járhat. Abramović esetében egyértelmű vakfolt például az életrajzban a népszerűségének hatása a művekre, és a művészetről való gondolkodására. A könyvről írt kritikájában Fenyvesi Ottó is, felhívja a figyelmünket arra, hogy háttérbe szorul az üzletasszony életrajza. Az erre való reflexió Marina Abramović életrajzában performatív gesztusként működne. Egyrészt az ismétlésük helyett kiegészítené a performanszok korábban ismertetett történeteit, másrészt feszegetné annak határait, hogy miről beszél egy művész.

Jegyzetek:

[1]  Edgar Wind: Művészet és anarchia [1963], fordította Turai Hedvig, Corvina, Budapest, 1990., 84.

[2] Wessely Anna: Edgar Wind: Művészet és anarchia, Holmi, 1991/április

[3] „Figyelemre méltó, hogy a „kísérlet” szó a természettudós laboratóriumából került át a művész műtermébe. Nem véletlen metaforáról van szó, mert noha a kortárs művészek sokkal kevesebbet értenek a tudományhoz, mint 16–17. századi elődeik, állandóan kísérti őket a vágy, hogy a tudomány eljárásait utánozzák: úgy dolgoznak műtermükben, hogy mintha laboratóriumban lennének, pontos kísérletsorozatokat hajtanak végre holmi megbízható, tudományos megoldás reményében. S amikor fegyelmezett gyakorlataik eredményét kiállítják, a nézőt megfigyelővé fokozzák le, aki érdeklődve szemléli a művész legújabb kirándulását, de valódi részvételre nem képes.” Im, 25.

[4] Tatai Erzsébet: Átmenni a falon, Balkon, 2021/11–12, 51–54.

Az esszé szerzőjéről
Simon Bettina (1990)

Költő, író. Kötete: Strand (JAK ̶ Magvető, 2018)

Kapcsolódó
A pazarlás szoborszerűsége (Tor Ulven: Türelem)
Simon Bettina (1990) | 2022.07.29.
Csökkenteni a távolságot (Jay McInerney: A jó élet)
Simon Bettina (1990) | 2022.07.01.
Az átmenet kényelmetlen helyein (Kutasy Mercédesz: Párduc márványlapon)
Simon Bettina (1990) | 2022.05.20.
Vallomások és vádak nélkül (Szergej Geraszimov: Harkivi napló)
Simon Bettina (1990) | 2022.09.16.
Amiről a nyolcvanas évek beszélnek (Patrick McGuinness: Az utolsó száz nap)
Simon Bettina (1990) | 2022.10.28.
A riport vakuvillanásai (Lydia Davis: Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is)
Simon Bettina (1990) | 2022.12.16.