“Mintha nem akarná elfogadni a saudade melankolikus imperatívuszát…” (Beszélgetés Urbán Bálinttal David Machadóról)
Fotó: PesText
“Mintha nem akarná elfogadni a saudade melankolikus imperatívuszát…” (Beszélgetés Urbán Bálinttal David Machadóról)

A 2024-es PesText Tavasz alkalmából készített miniinterjú-sorozatunk következő részében Urbán Bálint beszél David Machadóról, aki április 27-én lesz a fesztivál vendége. 

1749: Mi az, amit érdemes tudnia a magyar olvasóknak David Machado, portugál íróról, és az irodalmi közegről, amelybe érkezett?

Urbán Bálint: David Machado a kortárs portugál próza azon generációjába tartozik, mely közvetlenül az 1974-es Szegfűs Forradalom után született. Az úgynevezett “milleniumi generáció” irodalmi és kulturális szocializációját tehát már nem a salazari diktatúra és az elnyomórendszer zárt világa keretezte, így az olyan nemzetközileg egyre inkább elismert, és a magyar olvasóközönség számára fordításban is hozzáférhető írók, mint Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Afonso Cruz vagy João Tordo már egy szabad, demokratikus Portugáliában nőttek fel, mely a 80-as években talán kicsit váratlanul felvételt nyert az Európai Únióba, és amelynek egyre növekvő kulturális jelentőségét és az európaiság mintázatában betöltött szerepét olyan szimbolikus események erősítették meg, mint a Nobel-díj odaítélése José Saramago-nak és az EXPO világkiállítás Lisszabonban történő lebonyolítása. Ez a generáció mind szemléletmódjában, mind írásmódjában elkülönül az őket megelőző írónemzedéktől (José Saramago, António Lobo Antunes, Almeida Faria, Lídia Jorge), melyet a diktatúra és a gyarmatrendszer összeomlása után elsősorban a nemzeti identitás újragondolása és a nemzeti történelem újraértékelése izgatott. Az új évezredben íróvá érő szerzőket kevésbé érdekli a nemzeti múlt, a regények gyakran eltávolódnak Portugáliától, vagy csak közvetett módon lépnek párbeszédbe a luzofónia kulturális hagyományával. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a portugál regény abszolút módon globalizálódott volna és leszakadt volna a nyelvet hordozó történelmi és kulturális valóságról, viszont a témaválasztásokban már jóval nagyobb a sokszínűség, mint a nemzeti identitás újraalkotásában érdekelt 80-as, 90-es években. Machado ráadásul egy érdekes anomáliát képez ezen a generáción belül, hiszen karrierjét gyerekkönyvekkel indította és egészen a 2010-es évekig alapvetően gyerekkönyvszerzőként tartották számon.

1749: A magyarul is elérhető, Boldogságmutató című könyve, amellyel elnyerte az Európai Unió irodalmi díját, csavaros módon, hol ironikusan-viccesen, hol szívszorítóan szól a boldogságról (is). Hogyan mutatnád be a könyvet?

UB: A Boldogságmutató a 2010-es években megjelent ibériai válságregények sorozatába illeszthető be, melyek az évtized elején a Portugáliát és Spanyolországot sújtó általános gazdasági krízis tapasztalatából születtek és annak társadalmi és személyes vetületeit dolgozták fel és tették reflexió tárgyává. A gyorsan begyűrűző válság és az Európai Únió részéről kivetett szankciók mindkét ibériai ország lakosságát súlyosan megviselték, így nem csoda, hogy mind Portugáliában (Paulo Varela Gomes, Pedro Sena-Lino, Filipe Homem Fonseca), mind Spanyolországban (Cristina Fallarás, Rafael Chirbes) tulajdonképpen önálló műfajjá nőtte ki magát a válságot tematizáló regény. A Boldogságmutató főhőse és egyben elbeszélője ebben a kiélezett gazdasági környezetben próbál küzdeni az anyagi ellehetetlenedés és a munkanélküliség ellen. Családja majdnem szétesik, lakását elárverezik, az egyik legjobb barátja börtönbe kerül, a másik pedig komoly mentális problémákkal küszködik. Minden adott tehát egy szívszorítóan tragikus történet kibontakozásához. A Boldogságmutató mindennek ellenére, ahogy arra a cím is utal, elsősorban a boldogság előrhetőségébe vetett megrendíthetetlen reményről szól, hiszen az elbeszélő az egzisztenciális kiszolgáltatottság legsötétebb pillanataiban sem veszíti el a reményt egy jobb életben és egy jobb világban. Megrendíthetetlen és a magyar olvasó számára talán döbbenetes és irracionális optimizmusának köszönhetően a könyv végül válságregényből egy a road movie-k világát megidéző utazástörténetté válik, melynek keretében egy a szeretetre és a mások megsegítésére alapozott kisközösség átkel fél Európán, hogy megtudja egyáltalán elérhető-e a boldogság a “rendkívüli állapot” baljós idején. A “milleniumi generáció” logikáját követve a regény tehát úgy beszél az ország jelenéről, hogy közben ideiglenesen el is hagyja Portugáliát.

1749: Milyenek Machado írói eszközei, és mi az, ami szerinted különlegessé teszi a Boldogságmutató című könyvet?

UB: A regény felépítése egy izgalmas beszédszituáción alapul. Az elbeszélő ugyanis a válság miatt börtönbe került barátjával “beszélget” egy az elzáróintézményben tett látogatás során. A beszélgetés viszont sokkal inkább az elbeszélő monológja, mint egy kettőjük között kibontakozó dialógus, hiszen a rács túloldalán lévő barát ritkán nyilvánul meg, hangja csak olykor-olykor íródik bele a szövegbe, válaszai és kérdései kifejezetten rövidek. Mindennek ellenére ez a sajátos elbeszélői helyzet kölcsönöz egyfajta drámai jelleget a szövegnek. Számomra emellett a főhős optimizmusa és reményteli hozzállása teszi különlegessé a szöveget, illetve a Lisszabonból Svájcba és Franciaországba vezető utazás, mivel meglátásom szerint párbeszédbe lépnek a portugál eszmetörténet jellegzetes elemeivel. A portugál értelmiség a romantika korában kezdte el egyre komolyabb reflexióvá tenni az ország gazdasági, társadalmi és kulturális elmaradottságának tragikus tényét és az Európához való viszony problematikusságát. A kontinens nagy kultúrateremtő központjaihoz viszonyított megkésettség és az alulfejlettség nyomasztó érzete tulajdonképpen azóta kísérti Portugáliát, és a válság ideje alatt a sok szempontból megalázónak tartott uniós szankcióknak köszönhetően újra felbukkant a 2010-es években. A regényben az Európa gazdaságilag és társadalmilag legstabilabb és egyben legboldogabb országába – Svájcba – történő utazás szimbolikus, hiszen kirajzolja azt az utat, amelyet Portugáliának kellene megtennie. Az, hogy az utazás célpontja Svájc, meglátásom szerint kifejezetten jelentéses, hiszen az ország nem tagja a válság évei alatt az Ibériát és majdnem az egész mediterráneumot különböző megszorításokkal “térdre kényszerítő” Európai Uniónak. Ebből a szempontból a regény teret enged a portugál társadalmi tudatban a 2010-es években jellegzetes geopolitikai haragnak és olvasható akár a megalázott periféria bosszújaként is. Az, hogy a regény megkapta az Európai Únió irodalmi díját ebből a történetből olvasva egyfelől ironikus, másfelől pedig talán egyfajta kiengesztelés vagy akár vezeklés. Mindemellett a főhős reményteljes tenniakarása és olykor már-már megmosolyogtató derűlátása a jellegzetes portugál pesszimizmus és passzivitás képzetével is kapcsolatba lép, melyek ott vibrálnak a portugál nemzet egyik alappilléreként azonosított saudade érzéskomplexumában. Daniel mintha nem akarná elfogadni a saudade melankolikus imperatívuszát, folyton mozgásban van, erőlködik, cselekszik és azon munkálkodik, hogy minél előbb kihúzza magát, családját és barátait az anyagi és érzelmi bizonytalanság mocsarából.  

 

Névjegy
David Machado (1978)

Portugál író, 2010-ig főleg gyerekkönyveket írt. Bodogságmutató című, magyarul is megjelent könyve (2020, L'Harmattan) elnyerte az Európai Unió irodalmi díját. 

A cikk szerzőjéről
Szekeres Nikoletta (1978)

Kritikus, szerkesztő, a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum egyik alapító tagja. 

Kapcsolódó
„Megrendített a regény őszintesége” (Beszélgetés Bánki Évával Oya Baydarról)
„A világ minden táján diszfunkcionális családok élnek” (Beszélgetés Czakó Zsófiával Giulia Caminitóról)